TIN TỨC
 
Lượt truy cập:   2373312
Đang online:   12


 
THÔNG BÁO MỚI
 
THÔNG TIN KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2015
[Ngày đăng:21/04/2015 11:05:16 AM]

 Trường Đại học Kiến trúc Tp. HCM thông báo về thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2015.

Thí sinh xem chi tiết:   Thông báo tại đây

Tải mẫu đăng ký thi bổ sung môn năng khiếu:   Mẫu đơn tại đây

Chi tiết
QUYẾT ĐỊNH VÀ DANH SÁCH XỬ LÝ KẾT QUẢ HỌC TẬP CUỐI KHÓA VÀ NHẬN ĐỀ TÀI TN ĐỢT T4-2015
[Ngày đăng:21/04/2015 8:58:25 AM]
  1. Ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng : Sinh viên xem chi tiết tại đây
  2. Ngành Kiến trúc                       : Sinh viên xem chi tiết tại đây
  3. Ngành Thiết kế Nội thất           : Sinh viên xem chi tiết tại đây
  4. Ngành QH vùng và Đô thị        : Sinh viên xem chi tiết tại đây
  5. Ngành Kỹ thuật xây dựng:
  • Các lớp chính quy     : Sinh viên xem chi tiết tại đây
  • Các lớp Liên thông    : Sinh viên xem chi tiết tại đây (khóa 2012) - tại đây (khóa 2011)
  • Các lớp Văn bằng 2  : Sinh viên xem chi tiết tại đây
Chi tiết
TB nghỉ học & học bù tuần 34 (18/04/2015 - 25/04/2015)
[Ngày đăng:17/04/2015 1:34:26 PM]

Phòng Quản lý đào tạo thông báo đến sinh viên các lớp về việc nghỉ học và học bù cho tuần lễ thứ 34 (18/04/2015 -> 25/04/2015)

Chi tiết
TB V/V NHẬN TỐT NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY ĐỢT THÁNG 4/2015 CÁC LỚP NGÀNH MTCN
[Ngày đăng:17/04/2015 9:24:41 AM]

  Phòng ĐT&CTSV thông báo đến sinh viên hệ Chính quy v/v nhận đề tài tốt nghiệp đợt tháng 4/2015:

- Danh sách các lớp MT11 làm tốt nghiệp đúng kế hoạch Danh sách ngành MTUD Khóa 11
- Danh sách các lớp MT10 về trước cần nộp học phí trước ngày thứ Tư 21/04/2015 để chốt danh sách ra QĐ ngày 22/042015 Danh sách ngành MTUD Khóa 10 về trước
- Sinh viên có tên trong danh sách có thể đóng học phí làm tốt nghiệp.
- Thời gian làm tốt nghiệp theo kế hoạch của Khoa Mỹ thuật công nghiệp.
Sinh viên còn nợ những học phần được cho phép nhận đề tài tốt nghiệp nhưng phải tích lũy đủ số TC theo CTĐT để được công nhận tốt nghiệp và nhận bằng tốt nghiệp.
- Sinh viên có tên trong danh sách nếu không muốn nhận đề tài trong đợt tháng 4/2015 cần liên hệ phòng ĐT&CTSV để xóa tên trong danh sách nhận đề tài để tránh trường hợp nợ học phí sau khi có quyết định chính thức.

Mọi thắc mắccó thể liên hệ phòng ĐT&CTSV để giải quyết.

Chi tiết
THÔNG BÁO V/V NHẬN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY ĐỢT THÁNG 4/2015 (update)
[Ngày đăng:16/04/2015 2:28:18 PM]

    Phòng ĐT&CTSV thông báo đến sinh viên hệ Chính quy v/v nhận đề tài tốt nghiệp đợt tháng 4/2015:

1. Sinh viên có tên sau đây được nhận đề tài tốt nghiệp đợt tháng 4/2015:

- Danh sách các lớp LT Khóa 2011 về trước Xem tại đây

- Danh sách các lớp LT Khóa 2012  Xem tại đây ngày 01/04/2015 

- Danh sách các lớp VB2 Khóa 2011 về trước Xem tại đây

- Danh sách các lớp CQ Khóa 2008 về trước Xem tại đây

- Danh sách các lớp CQ Khóa 2009 và MT10 về trước Xem tại đây có cập nhật ngày 27/03/2015

- Danh sách các lớp CQ Khóa 2010 làm tốt nghiệp đúng kế hoạch Xem tại đây có cập nhật ngày 01/04/2015

Danh sách các lớp MT11 làm tốt nghiệp đúng kế hoạch Danh sách ngành MTUD Khóa 11

2. Sinh viên còn nợ những học phần được cho phép nhận đề tài tốt nghiệp nhưng phải tích lũy đủ số TC theo CTĐT để được công nhận tốt nghiệp và nhận bằng tốt nghiệp.

3. Đề nghị sinh viên hoàn tất thủ tục đóng học phí tốt nghiệp tại phòng KH-TC trước ngày 31/03/2015. Sau thời gian trên, những sinh viên chưa đóng học phí sẽ không có tên trong danh sách được nhận đề tài.

4. Sinh viên Khóa 2010 làm tốt nghiệp đúng kế hoạch có tên trong danh sách được nhận đề tài nếu không làm tốt nghiệp trong đợt tháng 4/2015 cần đến phòng ĐT&CTSV để hủy học phần và rút tên trong danh sách nhận đề tài trước ngày 31/03/2015 để tránh trường hợp đã phân công giáo viên hướng dẫn và nợ học phí.

5. Sinh viên đang nhận đề tài đợt tháng 10/2014 không hoàn thành đồ án TN sẽ xét sau. Mọi thắc mắccó thể liên hệ phòng ĐT&CTSV để giải quyết

Chi tiết
TB v/v phổ biến nội quy, nội dung làm ĐATN của SV khóa XD10 – Các khóa trước ( Chính quy – Văn bằng 2 – Liên thông) làm ĐATN tháng 4/2015
[Ngày đăng:16/04/2015 2:14:57 PM]

 Khoa Xây dựng thông báo đến các sinh viên khóa XD10 – Các khóa trước ( Chính quy – Văn bằng 2 – Liên thông)  làm ĐATN tháng 4/2015 về việc chuẩn bị nhận đề tài TN, cụ thể vào lúc 07h30 sáng thứ 2 ngày 13/04/2014 SV có mặt tại văn phòng khoa Xây dựng để làm thủ tục nhận đồ án tốt nghiệp và đúng 08h00 có tại phòng A.407 nghe phổ biến về nội quy, nội dung làm ĐATN. Xem chi tiết thông báo tại đây.

Chi tiết
Thông báo v/v nhận đề tài đợt tháng 4/2015 đối với các sinh viên không hoàn thành đồ án TN đợt tháng 10/2014
[Ngày đăng:16/04/2015 2:14:17 PM]

 Thông báo danh sách các sinh viên không hoàn thành đồ án TN đợt tháng 10/2014 được xét nhận đề tài đợt tháng 04/2015 :

Danh sách sinh viên các lớp hệ CQ khóa 2008, Liên thông khóa 2010 và 2011, Văn bằng 2 khóa 2010 và 2011 

Danh sách sinh viên các lớp hệ CQ từ khóa 2009

Đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách trên nhanh chóng hoàn tất thủ tục đăng ký nhận đề tài và đóng học phí trước ngày 06/04/2015 để kịp nhận đề tài cùng đợt tháng 04/2015.

Chi tiết
KẾT QUẢ XỬ LÝ HỌC TẬP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2014-2015 (chính thức)
[Ngày đăng:14/04/2015 10:14:12 AM]

1. Quyết định và Danh sách buộc thôi học 

- Quyết định buộc thôi học xem chi tiết tại đây

- Khóa 2011: Xem chi tiết tại đây

- Khóa 2012: Xem chi tiết tại đây

- Khóa 2013: Xem chi tiết tại đây

2. Quyết định và Danh sách cảnh báo kết quả học tập

- Quyết định thuộc diện cảnh báo xem chi tiết tại đây

- Khóa 2011: Xem chi tiết tại đây

- Khóa 2012: Xem chi tiết tại đây

- Khóa 2013: Xem chi tiết tại đây

- Khóa 2014: Xem chi tiết tại đây

3. - Quyết định và Danh sách sinh viên ngừng học ngành 2: Xem chi tiết tại đây

Chi tiết
12345678910...
 
TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2009 ARC - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam