TIN TỨC
 
Lượt truy cập:   4845213
Đang online:   53


 
THÔNG BÁO MỚI
 
TB NGHỈ HỌC - HỌC BÙ TUẦN 9 (22/10/2016 - >29/10/2016)
[Ngày đăng:21/10/2016 9:19:27 AM]

 Phòng ĐT&CTSV thông báo về việc nghỉ học – học bù tuần thứ 9 (22/10/2016 -> 29/10/2016) 

Chi tiết
QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ HỌC TẬP CUỐI KHÓA VÀ NHẬN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 10/2016
[Ngày đăng:17/10/2016 2:13:31 PM]

1. Ngành Thiết kế nội thất:    Sinh viên xem chi tiết TẠI ĐÂY

2. Ngành QH vùng và đô thị: Sinh viên xem chi tiết TẠI ĐÂY

3. Ngành Kỹ thuật xây dựng: Sinh viên xem chi tiết TẠI ĐÂY (Liên thông)

4. Ngành Kỹ thuật xây dựng: Sinh viên xem chi tiết TẠI ĐÂY

5. Ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng: Sinh viên xem chi tiết TẠI ĐÂY

6. Ngành Mỹ thuật ứng dụng: Sinh viên xem chi tiết TẠI ĐÂY

7. Ngành Kiến trúc: Sinh viên xem chi tiết TẠI ĐÂY

Chi tiết
TB NGHỈ HỌC - HỌC BÙ TUẦN 8 (15/10/2016 - >22/10/2016)
[Ngày đăng:14/10/2016 2:45:20 PM]

 Phòng ĐT&CTSV thông báo về việc nghỉ học – học bù tuần thứ 8 (15/10/2016 -> 22/10/2016) 

Chi tiết
THÔNG BÁO XÉT HỌC BỔNG TÀI TRỢ VƯỢT KHÓ CHO SINH VIÊN NH 2016-2017
[Ngày đăng:13/10/2016 4:42:24 PM]

 Nhằm góp phần giúp các em sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn có thêm động lực vượt khó, vươn lên và đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện, Nhà trường đã liên hệ, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tài trợ các suất học bổng cho sinh viên trong năm học 2016-2017

Căn cứ theo các điều kiện, yêu cầu của các đơn vị tài trợ học bổng, Nhà trường tổ chức xét trao các suất học bổng cho sinh viên các lớp. Để đảm bảo tính công bằng, khách quan, Nhà trường thông báo đến sinh viên các lớp về đối tượng, tiêu chí xét như sau:

Chi tiết tại đây   Mẫu đơn xin học bổng

Chi tiết
Thông báo về việc thu học phí đợt 2- học kỳ I năm học 2016 - 2017 đối với sinh viên hệ chính quu
[Ngày đăng:13/10/2016 1:55:17 PM]

THÔNG BÁO số 158/TB-ĐHKT ngày 13/10/2016

Về việc thu học phí đợt 2 - học kỳ I năm học 2016-2017

đối với sinh viên hệ chính quy

  Trường Đại học Kiến trúc TP. HCM thông báo về việc thu học phí đợt 2 - học kỳ  I năm học 2016-2017 đối với sinh viên hệ chính quy đã đăng ký học phần nhưng chưa đóng tiền và chưa nộp đơn xin gia hạn như sau:

1.      Thời gian thu: Từ ngày 17/10/2016 đến 11 giờ 30 ngày 21/10/2016.

2.      Địa điểm thu: Tại Phòng Kế hoạch Tài chính.

Đề nghị các Phòng, Ban chức năng và sinh viên thuộc đối tượng nêu trên nghiêm chỉnh thực hiện thông báo này.

 

 

Nơi nhận:

 - Các lớp sinh viên (cổng thông tin);

-  Phòng ĐT&CTSV;

 - Lưu: VT, Phòng KHTC.

 

   HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

TS. KTS Lê Văn Thương

Chi tiết
12345678910...
 
TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2009 ARC - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam