TIN TỨC
 
Lượt truy cập:   499334
Đang online:   25


 
THÔNG BÁO MỚI
 
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC - HỌC BÙ TUẦN 14 (Học kỳ I (2022-2023) từ ngày 28/11/2022 - 04/12/2022)
[Ngày đăng:28/11/2022 1:31:34 PM]

 THÔNG BÁO

Về việc Nghỉ học, học bù tuần 14

(Học kỳ I (2022-2023) từ ngày 28/11/2022 - 04/12/2022)

Chi tiết
Lịch thi Học kỳ 1 - Năm học 2022-2023 (Đợt 1) của các lớp hệ Chính quy học tại TP. Hồ Chí Minh
[Ngày đăng:24/11/2022 7:07:55 AM]

Sinh viên xem chi tiết lịch thi tại website của phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng: www.uahktdbcl.com

Chi tiết
THÔNG BÁO V/V LÀM BÀI THU HOẠCH "TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN-HSSV" ĐẦU KHÓA, NH 2022-2023
[Ngày đăng:23/11/2022 8:22:03 AM]

 Căn cứ Kế hoạch số 863/KH-ĐHKT ngày 04/10/2022 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” đầu khóa, năm học 2022 – 2023.

Phòng Công tác HSSV thông báo tới sinh viên các lớp khóa 2022 (gồm cả các lớp thuộc Viện Đào tạo quốc tế) và sinh viên các lớp khóa 2021 trở về trước đã tham gia học lại theo lịch học của khóa 2022 thực hiện làm bài Thu hoạch trắc nghiệm theo hướng dẫn sau:

1.  Thời gian làm bài:

Từ 23/11/2022 - 30/11/2022 (20h00).

2.  Hình thức làm bài thu hoạch trắc nghiệm:

Sinh viên làm bài trắc nghiệm trực tuyến trên đường link này:

bit.ly/thuhoachshcd2022

Lưu ý: Sinh viên dùng email do Nhà trường cấp (…. @uah.edu.vn) để truy cập đường link làm bài thu hoạch và chỉ được thực hiện gửi bài thi 01 lần/sinh viên; Khi tham gia làm bài thu hoạch thì sinh viên đồng thời thực hiện các câu hỏi khảo sát về hoạt động tuyển sinh và nhập học đầu khóa của nhà trường.

Chi tiết Thông báo tại đây

Chi tiết
THÔNG BÁO V.V NHẬN ĐƠN XIN XẾP LỚP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022-2023
[Ngày đăng:22/11/2022 9:11:51 AM]

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THÔNG BÁO V.V NHẬN ĐƠN XIN XẾP LỚP  HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022-2023.

THƠI GIAN TỪ: NGÀY 22/11/2022 ĐẾN HẾT NGÀY 05/12/2022.

Chi tiết
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC - HỌC BÙ TUẦN 13 (Học kỳ I (2022-2023) từ ngày 21/11/2022 - 27/10/2022)
[Ngày đăng:18/11/2022 3:38:13 PM]

 

THÔNG BÁO
Về việc Nghỉ học, học bù tuần 13
(Học kỳ I (2022-2023) từ ngày 21/11/2022 - 27/11/2022)
Chi tiết
Lịch thi Học kỳ 1 - Năm học 2022-2023 (Đợt 1) của các lớp hệ Chính quy học tại TP. Cần Thơ và TP. Đà Lạt
[Ngày đăng:17/11/2022 7:27:00 AM]

Sinh viên xem chi tiết lịch thi tại website của phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng: www.uahktdbcl.com

Chi tiết
THÔNG BÁO V/V NHẬN KẾT QUẢ MIỄN HỌC PHẦN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023
[Ngày đăng:16/11/2022 1:57:30 PM]

 PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THÔNG BÁO


Hiện nay đã có kết quả xử lý đơn xin miễn học phần học kỳ 1 năm học 2022-2023, những sinh viên đã nộp đơn tới Phòng Quản lý Đào tạo để nhận kết quả. (Liên hệ Cô Ngọc Anh).

Chi tiết
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC - HỌC BÙ TUẦN 12 (Học kỳ I (2022-2023) từ ngày 14/11/2022 - 20/11/2022)
[Ngày đăng:11/11/2022 2:19:57 PM]

 

 

THÔNG BÁO

Về việc Nghỉ học, học bù tuần 12

(Học kỳ I (2022-2023) từ ngày 14/11/2022 - 20/11/2022)

Chi tiết
12345678910...
 
TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2009 ARC - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam