TIN TỨC
 
Lượt truy cập:   533996
Đang online:   185


 
THÔNG BÁO MỚI
 
PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP HỌC PHÍ CỦA SINH VIÊN
[Ngày đăng:20/01/2018 10:05:56 AM]

 Phòng Kế hoạch Tài chính thông báo về việc nộp học phí của sinh viên:

- Đề nghị các bạn sinh viên  nộp tiền học phí vào tài khoản ngân hàng, khi nộp tiền vui lòng điền đầy đủ thông tin trong nội dung nộp tiền như  sau: Họ Tên sinh viên, Mã số sinh viên, Lớp, học phí học kỳ .. năm học.

- Sinh viên lưu ý:

+ Sinh viên kiểm tra tài khoản cá nhân trước khi nộp học phí. Sinh viên vui lòng nộp đủ số tiền theo thông báo trên tài khoản.

+ Trường hợp đã nộp tiền, sinh viên vui lòng kiểm tra lại tài khoản cá nhân và số tiền đã nộp Vì hiện nay có một số sinh viên nộp thiếu học phí, Phòng Kế hoạch Tài chính không thể nhập vào phần mềm và xuất biên lai. Trường hợp sinh viên nộp thiếu học phí vui lòng nộp bổ sung vào tài khoản của Trường hoặc nộp tiền mặt tại Phòng Kế hoạch Tài chính trước ngày 22/01/2018.

+ Hiện nay có một số ít bạn sinh viên khi nộp tiền không ghi đầy đủ thông tin hoặc đã chuyển tiền từ cây ATM, hoặc có các vấn đề liên quan đến học phí cần trao đổi. Vui lòng liên hệ P. KHTC gặp anh Phong số ĐT 02838222748_157 mailphanphong201@yahoo.com để được hướng dẫn và giải quyết. Thời gian bổ sung thông tin trước ngày 22/01/2018

Chi tiết
TB NGHỈ HỌC - HỌC BÙ TUẦN 22 (20/01/2018 - >27/01/2018
[Ngày đăng:19/01/2018 1:25:54 PM]

 Phòng ĐT&CTSV thông báo về việc nghỉ học – học bù tuần thứ 22 (20/01/2018 -> 27/01/2018)

Chi tiết
THÔNG BÁO MỜI BAN CÁN SỰ CÁC LỚP NHẬN THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO SINH VIÊN TRONG LỚP
[Ngày đăng:19/01/2018 8:33:32 AM]

Phòng Đào tạo và Công tác Sinh viên thông báo mới Ban cán sự các lớp (tại cơ sở TP. HCM) liên hệ Phòng ĐT&CTSV để nhận Thẻ Bảo hiểm Y tế cho sinh viên trong lớp.

Thời gian: Bắt đầu từ ngày 19/01/2018

Chi tiết
KẾ HOẠCH HỌC TẬP : HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2017-2018
[Ngày đăng:16/01/2018 1:44:43 PM]

 Phòng Đào tạo & Công tác sinh viên thông báo KẾ HOẠCH HỌC TẬP học kỳ 2 - năm học : 2017 - 2018

Lưu ý : sinh viên xem KẾ HOẠCH HỌC TẬP để tham khảo thời gian NGHỈ TẾT ÂM LỊCH năm 2018

Chi tiết
Thông báo về việc đăng ký học phần bổ sung cho các lớp học phần bị đầy của học kỳ II (2017-2018)
[Ngày đăng:16/01/2018 7:33:02 AM]

 Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên thông báo đến sinh viên trong toàn trường về việc đăng ký học phần các lớp bị đầy trong học kỳ II (2017-2018). Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên đã tăng số lượng mỗi lớp bị đầy lên 5% - 10% (Một số lớp học phần ờ cơ sở Đặng Văn Bi không thể tăng số lượng), sinh viên chú ý sẽ đăng ký các học phần bổ sung bắt đầu vào lúc 08 giờ 30 ngày 16/01/2018 – 19/01/2018.
Download danh sách các học phần tăng số lượng tại đây.

Chi tiết
THÔNG BÁO THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2017-2018
[Ngày đăng:15/01/2018 3:04:27 PM]

 Chi tiết Thông báo xem tại đây

Sinh viên tải Mẫu phiếu đánh giá kết quả rèn luyện tại đây
Chi tiết
TB NGHỈ HỌC - HỌC BÙ TUẦN 21 (15/01/2018 - >20/01/2018)
[Ngày đăng:12/01/2018 1:40:30 PM]

 Phòng ĐT&CTSV thông báo về việc nghỉ học – học bù tuần thứ 21 (15/01/2018 -> 20/01/2018)

Chi tiết
NHẮC LẠI - THÔNG BÁO THỜI GIAN THU HỌC PHÍ, KINH PHÍ ĐÀO TẠO HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018
[Ngày đăng:12/01/2018 12:55:42 PM]

 Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM thông báo thời gian thu học phí học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên các hệ như sau:

1.      Thời gian đóng học phí

- Đối với sinh viên đại học hệ chính quy, liên thông:  Từ ngày 02/01/2018 đến 11 giờ 00 ngày 22/01/2018.)

- Đối với sinh viên hệ vừa làm vừa học: Đến hết tuần thứ 4 của học kỳ (theo kế hoạch và lịch giảng dạy cụ thể của Phòng Đào tạo và Công tác Sinh viên).

- Đối với sinh viên làm đồ án tốt nghiệp: Đến hết tuần thứ 4 kể từ ngày có thông báo (hoặc Quyết định) sinh viên đủ điều kiện làm tốt nghiệp.

- Sau thời gian đóng học phí nêu trên, sinh viên chưa đóng học phí và không có đơn xin gia hạn đóng học phí theo quy định thì việc đăng ký sẽ bị hủy, sinh viên sẽ không có tên trong danh sách các lớp học phần.

2.      Hình thức nộp tiền:

 - Sinh viên nộp học phí vào tài khoản của Trường tại Ngân hàng BIDV – CN SGDII  theo các thông tin sau:

+ Đơn vị nhận tiền: Trường đại học Kiến trúc TP.HCM

+ Địa chỉ:    196 Pasteur, Quận 3, TP.HCM.   

+ Số tài khoản: 13010000421884 tại Ngân hàng BIDV– CN Sở giao dịch II TP.HCM.

Khi nộp tiền, sinh viên cần ghi rõ nội dung: Họ Tên sinh viên, Mã số sinh viên, Lớp, học phí học kỳ .. năm học… trên phiếu nộp tiền.

Sinh viên lưu ý:

- Việc đăng ký học phần chỉ hợp lệ khi sinh viên đã đăng ký học phần và đóng học phí đầy đủ hoặc có đơn gia hạn theo qui định.

- Sinh viên vui lòng kiểm tra và nộp đúng số tiền trên tài khoản học phí.

- Sinh viên không chuyển tiền từ cây ATM (vì khi chuyển tiền không có thông tin của sinh viên để phòng chức năng nhập vào dữ liệu phần mềm QLĐT và xuất biên lai).

- Trong trường hợp đặc biệt, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn chưa thể đóng học phí đúng thời hạn quy định. Sinh viên làm đơn xin gia hạn đóng học phí theo thông báo số 128/TB-ĐHKT ngày 18/08/2017.  

CHI TIẾT

THÔNG BÁO SỐ 128

Sinh viên lưu ý: Kể từ HK2 năm học 2017-2018 Sinh viên nộp tiền học phí qua ngân hàng theo thông báo số 216/TB-ĐHKT ngày 22/12/2017

Chi tiết
Thông báo tuyển sinh hệ Vừa học Vừa làm năm 2018
[Ngày đăng:11/01/2018 2:15:26 PM]

Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Kiến Trúc TP. HCM thông báo tuyển sinh trình độ Đại học hệ Vừa làm Vừa học năm 2018.

Thí sinh xem thông tin chi tiết tại thông báo đính kèm.

Chi tiết
12345678910...
 
TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2009 ARC - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam