TIN TỨC
 
Lượt truy cập:   2192262
Đang online:   136


 
THÔNG BÁO MỚI
 
THÔNG BÁO MỨC THU MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG SINH VIÊN CẦN THƠ, ĐÀ LẠT
[Ngày đăng:02/03/2015 1:03:24 PM]

 

Do phần mềm bị lỗi.  Phòng Kế hoạch Tài chính thông báo mức thu môn GDQP ở học kỳ 2 năm học 2014-2015 là 520.000đ

Chi tiết
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH NHẬP HỌC HỆ VLVH KHÓA 2014
[Ngày đăng:07/02/2015 9:05:58 AM]

 Xem chi tiết

Chi tiết
KẾT QUẢ TUYỂN SINH HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2014
[Ngày đăng:07/02/2015 9:05:48 AM]

 Hội đồng Tuyển sinh hệ VLVH năm 2014 thông báo kết quả thi tuyển ngành Kỹ thuật Xây dựng hình thức VLVH như sau

1. Kết quả thi TS ngành Kỹ thuật Xây dựng hệ 3.5 năm học tại Đại học Kiến Trúc Tp.HCM    Xem tại đây
2. Kết quả thi TS ngành Kỹ thuật Xây dựng hệ 3.5 năm học tại Cao đẳng Xây dựng số 2       Xem tại đây
3. Kết quả thi TS ngành Kỹ thuật Xây dựng hệ 2.5 năm học tại Cao đẳng Xây dựng số 2       Xem tại đây
4. Kết quả thi TS ngành Kỹ thuật Xây dựng hệ 3.5 năm học tại Đại học Xây dựng Miền Tây   Xem tại đây
Chi tiết
THÔNG BÁO MỨC THU KINH PHÍ ĐÀO TẠO HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2014-2015 LỚP QHĐT14
[Ngày đăng:04/02/2015 9:45:32 AM]

 

Phòng Kế hoạch Tài chính trường Đại học Kiến trúc TP.HCM thông báo mức thu kinh phí đào tạo học kỳ II năm học 2014-2015 đối với sinh viên lớp QHĐT2014 như sau:

Xem chi tiết

Chi tiết
THÔNG BÁO MỨC THU KINH PHÍ ĐÀO TẠO HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2014-2015 LỚP QHĐT12
[Ngày đăng:04/02/2015 9:44:12 AM]

 

Phòng Kế  hoạch Tài chính trường Đại học Kiến trúc TP.HCM thông báo mức thu kinh phí đào tạo học kỳ II năm học 2014-2015 đối với sinh viên lớp QHĐT2012 như sau:

Xem chi tiết

Chi tiết
THÔNG BÁO MỨC THU KINH PHÍ ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUY K2013 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2014-2015
[Ngày đăng:04/02/2015 9:23:35 AM]

 

Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM thông báo mức thu kinh phí đào tạo đối với sinh viên hệ chính quy theo Đề án “ Đào tạo nhân lực các tỉnh, thành vùng Tây Nam Bộ” khóa 2013 học kỳ 2 năm học 2014-2015 như sau:

Xem chi tiết

Chi tiết
THÔNG BÁO MỨC THU KINH PHÍ ĐÀO TẠO HỆ HOÀN CHỈNH VÀ CHÍNH QUY K2014 HK2 NĂM HỌC 2014-2015 SINH VIÊN CỬ TUYỂN TNB
[Ngày đăng:04/02/2015 9:20:43 AM]

 

Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM thông báo mức thu kinh phí đào tạo đối với sinh viên hệ hoàn chỉnh và chính quy theo Đề án “ Đào tạo nhân lực các tỉnh, thành vùng Tây Nam Bộ” khóa 2014 học kỳ 2 năm học 2014-2015 như sau:

Xem chi tiết

Chi tiết
Thông báo đăng ký học song ngành của học HK II (2014-2015)
[Ngày đăng:03/02/2015 8:43:06 AM]

 Căn cứ vào Điều 17 Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT, phòng Đào tạo và Công tác sinh viên thông báo đến tất cả sinh viên đào tạo theo hệ thống tín chỉ về việc đăng ký học cùng lúc hai chương trình của học HK II (2014-2015), xem thông báo chi tiết tại đây 

- Mẫu đơn đăng ký học song ngành tại đây. (Khi nộp đơn, SV nộp kèm theo bảng điểm in trên portal và đơn xin đăng ký học phần bổ sung)

- Mẫu đơn đăng ký học phần bổ sung cho ngành thứ 2 tại đây (SV xem file thời khóa biểu học kỳ II (2014-2015) để đăng ký học phần bổ sung sao cho không trùng với TKB hiện tại)

- Thời khóa biểu học kỳ II (2014-2015) chi tiết  tại đây.

Chi tiết
12345678910...
 
TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2009 ARC - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam