TIN TỨC
 
Lượt truy cập:   6374540
Đang online:   18


 
THÔNG BÁO MỚI
 
THÔNG BÁO V.V THAY ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ KHOÁ 2020 (HỆ CHÍNH QUY)
[Ngày đăng:21/01/2022 2:28:54 PM]
    Theo Quy định xây dựng chuẩn đầu ra, Chương trình đào tạo, Đề cương chi tiết học phần ban hành kèm theo Quyết định số 360/QĐ-ĐHKT ngày 28/5/2020 của Hiệu trưởng Trường đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh;
   Theo kế hoạch số  284/KH-ĐHKT ngày 28/5/2020 của Hiệu trưởng Trường đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh về việc rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo và Đề cương chi tiết học phần  năm 2020;
Phòng Quản lý đào tạo thông báo đến sinh viên hệ chính quy từ khoá 2020 về việc điều chỉnh Chương trình đạo tạo. Xem chi tiết TẠI ĐÂY
Chi tiết
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC GIA HẠN THỜI GIAN ĐÓNG HỌC PHÍ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022
[Ngày đăng:21/01/2022 2:14:43 PM]

  Phòng Kế hoạch Tài chính thông báo danh sách sinh viên được Ban Giám Hiệu đồng ý thời gian xin gia hạn đóng học phí học kỳ 2 năm học 2021-2022. Đề nghị sinh viên kiểm tra tên trong danh sách, thời gian được gia hạn và thực hiện việc đóng học phí đúng như thời gian đã được duyệt. ( (Sinh viên được gia hạn học phí thì tất cả các học phần đăng ký thành công đều không bị hủy). 

Sinh viên  có vấn đề cần giải đáp về đơn xin gia hạn vui lòng liên hệ anh Phong phòng KHTC số điện thoại 0903.178.006.
Chi tiết
THÔNG BÁO V/V THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 14/02/2022
[Ngày đăng:21/01/2022 1:52:13 PM]

Nhà trường thông báo đến giảng viên, sinh viên toàn trường về Kế hoạch đào tạo của nhà trường tại các cơ sở từ ngày 14/02/2022 với những nội dung như sau: Xem chi tiết Thông báo TẠI ĐÂY

Sinh viên lưu ý cập nhật lớp học trực tiếp tại tài khoản cá nhân vì sẽ có cập nhật từ các Khoa. Thông tin dưới đây mang tính chất tham khảo và hướng dẫn và cập nhật đến ngày 21/01/2022. Các lớp học phần học trực tiếp sẽ có Ghi chú "Học trực tiếp từ 14/02/2022".
Danh sách lớp học phần học trực tiếp từ ngày 14-02-2022 - Xem chi tiết TẠI ĐÂY
Danh sách SV đăng ký học phần HK2-2021-2022 (khoá 2017 về trước)  - Xem chi tiết TẠI ĐÂY
Danh sách SV đăng ký học phần HK2-2021-2022 (khoá 2018)  - Xem chi tiết TẠI ĐÂY
Danh sách SV đăng ký học phần HK2-2021-2022 (khoá 2019)  - Xem chi tiết TẠI ĐÂY
Danh sách SV đăng ký học phần HK2-2021-2022 (khoá 2020)  - Xem chi tiết TẠI ĐÂY
Danh sách SV đăng ký học phần HK2-2021-2022 (khoá 2021)  - Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Chi tiết
THÔNG BÁO V/V THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ KQ RÈN LUYỆN SV HỌC KỲ 1 NH 2021-2022
[Ngày đăng:18/01/2022 1:12:22 PM]

 Phòng Công tác HSSV Thông báo đến toàn thể Ban Cán sự và sinh viên các lớp hệ chính quy và các lớp thuộc Viện Đào tạo quốc tế  Kế hoạch thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ I, năm học 2021-2022.

Để đảm bảo quyền lợi chính đáng của tất cả sinh viên ở các lớp, Phòng CTHSSV đề nghị Ban Cán sự và sinh viên các lớp khẩn trương, nghiêm chỉnh triển khai thực hiện các nội dung, trình tự các bước theo Thông báo đảm bảo đúng tiến độ thời gian.

Thông báo chi tiết xem tại đây.

Biểu Mẫu đánh giá năm học 2021-2022 tại đây

 Các đường Link tại Mục 01 trong Thông báo: Sinh viên tự thực hiện việc chấm điểm rèn luyện của cá nhân theo Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên được đăng trên cổng Thông tin điện tử và nhập điểm theo đường Link sau: https://forms.gle/jqnHroUqdubwaT3t8

(Yêu cầu bắt buộc đăng nhập bằng email nhà trường cung cấp để kê khai).

- Để xem các minh chứng tham gia các hoạt động, phong trào rèn luyện của sinh viên trong học kỳ, sinh viên truy cập vào phần mềm Quản lý hoạt động của sinh viên của Đoàn trường theo đường Link: http://tuoitrekientruc.uah.edu.vn/quanlyhoatdong

Sinh viên dùng MSSV vào mục tìm kiếm để xem các hoạt động đã tham gia.

Đồng thời sinh viên nộp phiếu tự đánh giá và các minh chứng hoạt động khác cho Ban cán sự lớp (online).

Lưu ý: Sinh viên không tham gia thực hiện đánh giá ĐRL hoặc không nộp phiếu đánh giá và minh chứng cho BCS lớp theo quy định mặc định nhận điểm 0.

Chi tiết
Thông báo về việc Hủy lớp học phần Bao bì sản phẩm – Mã lớp học phần: 082012001 của học kỳ 2 năm học 2021-2022
[Ngày đăng:17/01/2022 9:46:17 AM]

 Phòng Quản lý đào tạo thông báo đến các bạn sinh viên đăng ký lớp học phần Bao bì sản phẩm – Mã lớp học phần: 0820120 của học kỳ 2 năm học 2021-2022 sẽ Hủy vì lý do không đủ điều kiện mở lớp theo quy định đào tạo tín chỉ của Nhà trường (08 sinh viên đăng ký). Trân trọng!

Chi tiết
THÔNG BÁO V.V NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN BẢO VỆ ĐỢT T8/2021
[Ngày đăng:10/01/2022 7:49:38 AM]

Phòng Quản lý Đào tạo thông báo đến các sinh viên - bảo vệ tốt nghiệp đợt tháng 8/2021 liên hệ phòng Quản lý Đào tạo để nhận bằng tốt nghiệp, theo lịch cụ thể sau:

Thời gian (sáng: 8g00-11g00)

Thứ 4 - ngày 12/01/2022: Nhóm ngành Mỹ thuật ứng dụng, Ngành Thiết kế nội thất, Ngành Kiến trúc, Thiết kế đô thị. Thứ 5 - ngày 13/01/2022: Ngành Kiến trúc cảnh quan, Quy hoạch vùng và đô thị, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Kỹ thuật xây dựng (chính quy, chính quy liên thông, vừa làm vừa học).Xem chi tiết Thông báo TẠI ĐÂY

Danh sách sinh viên nhận bằng tốt nghiệp, xem chi tiết TẠI ĐÂY

Danh sách sinh viên nộp bổ sung hình để hoàn thành thủ tục nhận bằng, xem chi tiết TẠI ĐÂY

Chi tiết
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN ĐƯỢC XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT BỔ SUNG (T12-2021)
[Ngày đăng:07/01/2022 8:34:27 AM]
 Phòng Quản lý đào tạo thông báo Kết quả xét công nhận tốt nghiệp (dự kiến) đợt bổ sung tháng 12/2021.
Theo danh sách Sinh viên đã nộp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh (từ 04/12/2021-31/12/2021). Phòng Quản lý Đào tạo đã chốt danh sách và đang gửi đi xác minh chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh, căn cứ theo đơn xin công nhận tốt nghiệp. Phòng Quản lý Đào thông báo DANH SÁCH DỰ KIẾN TỐT NGHIỆP cho đợt bổ sung tháng 12/2021.
Xem chi tiết Danh sách TẠI ĐÂY
Lưu ý: Đây chỉ là danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp, nên sẽ không cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.
Chi tiết
Thông báo về việc Hủy lớp học phần Cơ học kết cấu 2 – Mã lớp học phần: 050211005 của học kỳ 2 năm học 2021-2022
[Ngày đăng:06/01/2022 3:41:38 PM]

 Phòng Quản lý đào tạo thông báo đến các bạn sinh viên đăng ký lớp học phần Cơ học kết cấu 2 – Mã lớp học phần: 050211005 của học kỳ 2 năm học 2021-2022 sẽ Hủy vì lý do không đủ điều kiện mở lớp theo quy định đào tạo tín chỉ của Nhà trường (03 sinh viên đăng ký). Các sinh viên có thể đăng ký vào các lớp học phần khác trong tuần lễ đầu tiên của học kỳ. Trân trọng!

Chi tiết
THÔNG BÁO ĐẾN SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 10/2021 – NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG
[Ngày đăng:06/01/2022 3:40:17 PM]

10/01/2022 Sinh viên làm đồ án tốt nghiệp đợt tháng 10/2021 ngành Kỹ thuật Xây dựng nộp phiếu báo cáo tiến độ cho giảng viên hướng dẫn chính và chuyển qua phần Thi Công.

Kiểm tra tên đề tài tốt nghiệp nếu cần điều chỉnh liên hệ Email hỗ trợ: thanhthanh_1789@yahoo.com.

FILE DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN PHẦN THI CÔNG

QUY ĐỊNH SINH VIÊN LÀM ĐATN THÁNG 10/2021

Sinh viên tải các biểu mẫu tại đây:

Mẫu 1-phiếu giao đề tài TN

Mẫu 3-phiếu theo dõi HD

Mẫu 4-đơn xin thay đổi đề tài

Mẫu 5-báo cáo tiến độ

Mẫu 6-phiếu nhận xét GVHD

Mẫu 7-phiếu GV phản biện

Chi tiết
THÔNG BÁO VỀ NHẬN HỒ SƠ CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG HUỲNH TẤN PHÁT NH 2021-2022
[Ngày đăng:06/01/2022 2:19:38 PM]

 Nhằm giúp đỡ, hỗ trợ các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn năm thứ nhất mới trúng tuyển vào Trường UAH các ngành Kiến trúc, Quy hoạch, Kiến trúc cảnh quan, Qũy Học bổng Huỳnh Tấn Phát sẽ xét trao các suất học bổng cho sinh viên của Nhà trường. Cụ thể về tiêu chí, hồ sơ tham gia sinh viên xem file đính kèm phía dưới.

Văn bản thông báo Học bổng Tại đây

Mẫu Đơn tham gia Tại đây

Chi tiết
12345678910...
 
TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2009 ARC - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam