TIN TỨC
 
Lượt truy cập:   1190944
Đang online:   15
 
THÔNG BÁO MỚI
 
DANH SÁCH CẬP NHẬT VỀ ƯU TIÊN KHU VỰC,ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH ĐH NĂM 2014
[Ngày đăng:23/07/2014 1:46:58 PM]

 DANH SÁCH CẬP NHẬT VỀ ƯU TIÊN KHU VỰC,ĐỐI TƯỢNG  TUYỂN SINH ĐH NĂM 2014

Thí sinh xem chi tiết: tại đây

Chi tiết
Thông báo thay đổi phòng học tuần lễ 48 (21/07 - 31/07/2014)
[Ngày đăng:18/07/2014 10:49:46 AM]

 Phòng Quản lý đào tạo thông báo đến sinh viên các lớp về việc dời phòng để các khoa bảo vệ tốt nghiệp cho tuần lễ thứ 48 (21/07/2014 -> 31/07/2014), cụ thể như sau: Download thông báo tại đây.

Chi tiết
Thông báo v/v chuyển địa điểm học của sinh viên Khóa 2010 tại Cần Thơ về cơ sở Tp.HCM
[Ngày đăng:18/07/2014 10:46:01 AM]

  Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên Khóa 2010 đang học tại cơ sở đào tạo của Trường tại thành phố Cần Thơ trong việc làm đồ án tốt nghiệp, trường Đại học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh thông báo :

Từ học kỳ 1 năm học 2014 – 2015, sinh viên Khóa 2010 đang học tại cơ sở đào tạo của Trường tại thành phố Cần Thơ sẽ chuyển lên học tại cơ sở chính của Trường tại Tp. Hồ Chí Minh.

Xem chi tiết

Chi tiết
THÔNG BÁO THỜI GIAN TIẾP NHẬN SINH VIÊN ĐANG TẠM DỪNG HK1 2014-2015
[Ngày đăng:14/07/2014 10:42:02 AM]

 Phòng Quản lý đào tạo thông báo đến sinh viên hệ Chính quy thời gian nhận đơn đối với sinh viên tạm dừng HK1 2014-2015 từ ngày 28/07/2014 đến ngày 08/08/2014. Sinh viên nộp đơn tại phòng QLĐT.

Đề nghi sinh viên đến nộp đơn trong thời gian trên.

Chi tiết
Thông báo đăng ký học phần học kỳ I (2014-2015) dành cho sinh viên hệ chính quy đào tạo theo tín chỉ, niên chế, văn bằng 2 và liên thông
[Ngày đăng:03/07/2014 8:58:20 AM]

  Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2014-2015, Phòng Quản lý Đào tạo thông báo đến tất cả sinh viên hệ Đại học chính quy (đào tạo theo tín chỉ, niên chế, văn bằng 2 và liên thông) về việc thực hiện đăng ký học phần của học kỳ I (2014 - 2015) như sau, download thông báo tại đây.

+ Đăng ký trong kế hoạch và ghi danh các học phần ngoài kế hoạch: Từ 8h00 ngày 07/07/2014 đến ngày 27/07/2014.

+ Sinh viên đăng ký các học phần trong kế hoạch và ngoài kế hoạch: Từ 8h00 ngày 02/08/2014 đến ngày 15/08/2014.

Thời gian đăng ký bổ sung: Vào tuần đầu lễ tiên khi học học kỳ chính thức bắt đầu Từ 8h00 ngày 08/09/2014 đến ngày 14/09/2014.

+ Thời gian hủy học phần: Vào tuần lễ thứ 3 khi học kỳ chính thức bắt đầu Từ 8h00 ngày 22/09/2014 đến ngày 28/09/2014.

Sinh viên đào tạo theo niên chế ghi danh ngoài kế hoạch các học phần chưa đạt ở học kỳ I (2014-2015)  từ 8h00 ngày 07/07/2014 đến ngày 27/07/2014. Sau thời gian trên, căn cứ vào số lượng ghi danh, phòng Quản lý đào tạo sẽ mở một số lớp học phần học lại. Sinh viên đăng ký học lại các học phần đã được mở từ 8h00 ngày 02/08/2014 đến ngày 15/08/2014.

Chi tiết
Thông báo việc gia hạn nộp học phí học lại HK Hè 2013-2014
[Ngày đăng:03/07/2014 8:52:35 AM]

Phòng QLĐT thông báo đến SV hệ Niên chế đã đăng ký Học lại HK Hè 2013-2014 v/v gia hạn thời gian nộp học phí đến 11h00 ngày 20/06/2014. Sau thời gian trên nếu SV không đóng học phí phải hủy HP để tránh bị nợ HP do đã đăng ký. SV không đóng học phí sẽ không có tên trong DS thi và không có điểm.

Hạn chót nộp học phí đối với sinh viên hệ Tín chỉ là tuần thứ 3 (không tính 2 tuần tuyển sinh đại học) của HK Hè đến 11h00 ngày Thứ Sáu 18/07/2014. Trường hợp sinh viên không đóng học phí phải tự hủy học phần trong tài khoản cá nhân theo thời gian quy định (hạn chót là ngày 28/06/2014) để tránh trường hợp ghi nợ học phí trong tài khoản.

Chi tiết
12345678910...
 
TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2009 ARC - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam