TIN TỨC
 
Lượt truy cập:   1208382
Đang online:   136


 
THÔNG BÁO MỚI
 
Kết quả xét Công nhận Tốt nghiệp đợt tháng 3/2019 chính thức ngày 13/9/2019
[Ngày đăng:13/09/2019 12:12:05 PM]

      Phòng Quản lý đào tạo thông báo Kết quả dự kiến xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 03/2019 

Căn cứ theo kế hoạch Phòng Quản lý Đào tạo đã chốt danh sách và xét công nhận tốt nghiệp. Các trường hợp có điểm học kỳ 3 2018-2019 sau ngày 15/9/2019 sẽ không tính vào kết quả xét công nhận đợt tháng 3/2019.

- Các sinh viên nhóm ngành Mỹ thuật ứng dụng (ngành Thiết kế công nghiệp, ngành Thiết kế thời trang, ngành Thiết kế đồ họa) khóa 2011 sẽ không được công nhận tốt nghiệp từ HK1 2019-2020 nên cần nhanh chóng nộp đơn xin công nhận tốt nghiệp. Từ HK1 2019-2020 sẽ không xét nhận đề tài TN SV ngành Mỹ thuật ứng dụng khóa 2011 vì đã quá 8 năm theo quy định. Các ngành còn lại Khóa 2009 sẽ không được xét công nhận tốt nghiệp từ HK1 2019 - 2020.

- Sau khi ra quyết định phòng sẽ cấp Giấy chứng nhận tạm thời và làm các thủ tục cấp bằng tốt nghiệp cho các SV đủ điều kiện công nhận TN. Các trường hợp SV đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp nhưng có nhu cầu cải thiện kết quả tốt nghiệp cần nộp đơn xin tạm hoãn công nhận TN (xem thêm quy chế đào tạo tín chỉ).

Tải kết quả tại đây: Kết quả xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 3/2019 (ngày 13/9/2019)

                               Kết quả xét tốt nghiệp sinh viên các khóa trước theo đơn (ngày 13/9/2019)

Sinh viên có thắc mắc xin liên hệ Phòng Quản lý đào tạo. Trường hợp SV Khóa 2015 chỉ tạm xét và chỉ Công nhận Tốt nghiệp sau khi có kết quả xác nhận Chứng chỉ Ngoại Ngữ quốc tế TOEIC (hoặc tương đương). Các trường hợp SV nộp trễ phải đợi xét vào đợt tiếp theo.

Chi tiết
TB NGHỈ HỌC - HỌC BÙ TUẦN 4 (14/09/2019 - >21/09/2019)
[Ngày đăng:13/09/2019 8:34:58 AM]

 

Phòng QLĐT thông báo về việc nghỉ học – học bù tuần thứ 4 (14/09/2019 -> 21/09/2019) 

Chi tiết
THÔNG BÁO V/V ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI VÀ GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 THÁNG 10/2019.(KHOA KIẾN TRÚC NỘI THẤT)
[Ngày đăng:11/09/2019 1:23:23 PM]

BCN Khoa Kiến trúc Nội thất gửi thông báo đến sinh viên khóa NT14 và các khóa trước được làm đồ án tốt nghiệp đợt 2 tháng 10/2019 quy định sau:

Mỗi giảng viên chỉ nhận hướng dẫn tối đa 3 sinh viên. Sinh viên chủ động liên hệ trực tiếp với giảng viên theo nguyện vọng. Sau khi được sự đồng ý của giảng viên, sinh viên nộp phiếu đăng ký đề tài tốt nghiệp (file đính kèm) có chữ ký xác nhận của giảng viên về văn phòng Khoa trước 16h ngày thứ Hai (07/10/2019). Sau thời gian trên những sinh viên không nộp phiếu đăng ký đề tài tốt nghiệp thì Khoa sẽ tự phân công giảng viên hướng dẫn và không giải quyết bất cứ khiếu nại nào từ sinh viên.

- Lưu ý: Khoa không nhận phiếu đăng ký đề tài khi tổng số sinh viên đã đăng ký vượt quá 3 sinh viên/nhóm. Khí đó, sinh viên phải đăng ký với giảng viên khác hoặc Khoa sẽ phân công giảng viên hướng dẫn.

Danh sách Giảng viên hướng dẫn xem: TẠI ĐÂY

Phiếu đăng ký đề tài: Tải TẠI ĐÂY

Chi tiết
Thông báo nhận đơn miễn học phần, điều chỉnh thời khóa biểu hệ Vừa làm vừa học khóa 2019
[Ngày đăng:11/09/2019 7:36:18 AM]

 1/ Phòng Quản lý đào tạo thông báo đến tất cả sinh viên hệ Vừa làm vừa học khóa 2019 nộp đơn xin Miễn học phần theo quy chế đào tạo từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/09/2019, mẫu đơn download trên cổng thông tin của Nhà trường trong mục văn bản và nộp kèm theo bảng điểm. Lưu ý các sinh viên lớp XD19B-TC (lớp 3,5 năm) vẫn nộp bình thường.
2/ Các sinh viên hệ Vừa làm vừa học khóa  2019 có nhu cầu hủy học phần, đăng ký thêm học phần hoặc chuyển lớp học phần có thể tham khảo thời thời khóa biểu học kỳ I (2019 – 2020) các lớp học phần của toàn trường (xem tại đây) và nộp đơn về phòng Quản lý đào tạo từ ngày ra thông báo đến hết ngày 16/9/2019

Chi tiết
CÁC MẪU ĐƠN
[Ngày đăng:10/09/2019 10:07:56 PM]
 1. Mẫu đơn xin miễn học phần: tải TẠI ĐÂY
 2. Mẫu đơn xin nhận điểm I(Hoãn thi): tải TẠI ĐÂY
 3. Mẫu đơn xin nghỉ học tạm thời: tải TẠI ĐÂY
 4. Mẫu đơn xin xếp lớp: tải TẠI ĐÂY
 5. Mẫu đơn xin hoãn làm đồ án tốt nghiệp: tải TẠI ĐÂY
 6. Mẫu đơn xin làm đồ án tốt nghiệp: tải TẠI ĐÂY
 7. Mẫu đơn xin hoãn công nhận tốt nghiệp: tải TẠI ĐÂY
 8. Mẫu đơn xin đề nghị công nhận tốt nghiệp: tải TẠI ĐÂY
 9. Mẫu Phiếu thanh toán ra trường: tải TẠI ĐÂY
 10. Mẫu giấy xác nhận: tải TẠI ĐÂY
 11. Mẫu giấy giới thiệu: tải TẠI ĐÂY
 12. Mẫu giấy vay vốn (hệ chính quy): tải TẠI ĐÂY
 13. Mẫu giấy vay vốn (hệ Vừa làm vừa học): tải TẠI ĐÂY
 14. Mẫu đơn xin miễn, giảm học phí: tải TẠI ĐÂY
 15. Mẫu đơn Trích lục bảng điểm Tốt nghiệp: tải TẠI ĐÂY

Chi tiết
QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ
[Ngày đăng:10/09/2019 8:43:19 PM]

Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh thông báo đến sinh viên hệ Tín chỉ Quy định về Quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ. 

Xem chi tiết Quy định TẠI ĐÂY

Chi tiết
HỌC PHẦN TỰ CHỌN CÁC LỚP TÍN CHỈ (UPDATE NGÀY 13/09/2016)
[Ngày đăng:10/09/2019 8:43:12 PM]

Sinh viên các lớp Tín chỉ cần xem kỹ nhóm các HP Tự chọn theo CTĐT của ngành đang học để tích luỹ đủ số tín chỉ theo yêu cầu của CTĐT. Các sinh viên cần phải tích luỹ đầy đủ số TC theo CTĐT, nếu không đủ số TC sẽ không được nhận đề tài tốt nghiệp.

Danh sách các HP Tự chọn theo Chương trình đào tạo các Khoá hệ Tín chỉ : Xem tại đây update ngày 13/09/2016

Chi tiết
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO
[Ngày đăng:10/09/2019 8:43:05 PM]
 1. Ngành Kiến trúc cảnh quan              : Xem chi tiết TẠI ĐÂY
 2. Ngành Kiến trúc                               : Xem chi tiết TẠI ĐÂY
 3. Ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng          : Xem chi tiết TẠI ĐÂY
 4. Ngành Kỹ thuật xây dựng                : Xem chi tiết TẠI ĐÂY
 5. Ngành Mỹ thuật đô thị                     : Xem chi tiết TẠI ĐÂY
 6. Ngành Quản lý xây dựng                 : Xem chi tiết TẠI ĐÂY
 7. Ngành Quy hoạch vùng và đô thị    : Xem chi tiết TẠI ĐÂY
 8. Ngành Thiết kế công nghiệp            : Xem chi tiết TẠI ĐÂY
 9. Ngành Thiết kế đồ họa                     : Xem chi tiết TẠI ĐÂY
 10. Ngành Thiết kế nội thất                    : Xem chi tiết TẠI ĐÂY
 11. Ngành Thiết kế thời trang                 : Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Chi tiết
THÔNG BÁO V/V ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI VÀ KẾ HOẠCH TỐT NGHIỆP ĐỢT T10-2019 (KHOA QUY HOẠCH)
[Ngày đăng:10/09/2019 9:58:21 AM]
1. Thông báo v.v Đăng ký đề tài và kế hoạch tốt nghiệp đợt tháng 10-2019 ngành Quy hoạch vùng và đô thị- ngành Kiến trúc cảnh quan các lớp hệ chính quy: Xem chi tiết TẠI ĐÂY
2. Thông báo v.v Đăng ký đề tài và kế hoạch tốt nghiệp đợt tháng 10-2019 các lớp theo Đề án Tây Nam Bộ: Xem chi tiết TẠI ĐÂY
Mẫu Phiếu đăng ký: tải TẠI ĐÂY
Chi tiết
Thông báo về việc nhận Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng khóa 2017
[Ngày đăng:09/09/2019 1:28:24 PM]

 Phòng Quản lý đào tạo thông báo đến Ban cán sự các lớp khóa 2017 (Lớp trưởng, lớp phó, Bí thư) đã học Giáo dục quốc phòng tại TTGDQP&AN – ĐH Quốc Gia TP. HCM tháng 06/2019 đến phòng Quản lý đào tạo nhận Chứng chỉ GDQP vào từ ngày 09/09/2019 đến 20/09/2019 gặp cô Ngọc Anh.
Xem danh sách sinh viên được cấp chứng chỉ khóa 2017 tại đây

Chi tiết
12345678910...
 
TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2009 ARC - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam