TIN TỨC
 
Lượt truy cập:   5570646
Đang online:   139


 
THÔNG BÁO MỚI
 
THÔNG BÁO V/V XỬ LÝ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021 (KẾT QUẢ SƠ BỘ)
[Ngày đăng:15/10/2021 9:27:05 AM]
 1. Danh sách sinh viên thuộc diện cảnh báo kết quả học tập:

    Khóa 2017 - Khóa 2018 - Khóa 2019 - Khoá 2020

2. Danh sách sinh viên thuộc diện buộc thôi học theo KQHT:

- Trên đây là kết quả xử lý sơ bộ, Nếu có thắc mắc Sinh viên gửi ý kiến tới email nhut.nguyendang@uah.edu.vn để được giải đáp, thời gian từ: 15/10/2021 tới ngày 22/10/2021.

Chi tiết
THÔNG BÁO V.V NỘP PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 10/2021 - NGÀNH: QUY HOẠCH VÙNG VÀ ĐÔ THỊ VÀ NGÀNH KIẾN TRÚC CẢNH QUAN
[Ngày đăng:15/10/2021 7:24:50 AM]

 

KHOA QUY HOẠCH THÔNG BÁO: V/v nộp phiếu đăng ký đề tài tốt nghiệp đợt tháng 10/2021 ngành Quy hoạch vùng & Đô thị và ngành Kiến trúc cảnh quan xem chi tiết Thông báo TẠI ĐÂY
Chi tiết
Kết quả dự kiến xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 4/2021 (cập nhật ngày 19/9/2021)
[Ngày đăng:08/10/2021 11:11:32 AM]

        Phòng Quản lý đào tạo thông báo Kết quả dự kiến xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 4/2021

- Căn cứ theo kế hoạch Phòng Quản lý Đào tạo đã chốt danh sách và xét công nhận tốt nghiệp. Các trường hợp có điểm học kỳ 2 2020-2021 sẽ tiếp tục được cập nhật. Riêng các ngành MTCN sẽ cập nhật sau.

- Xem kết quả tại đây:

     1. DSSV chưa hoàn thành CTĐT các đợt trước (ngày 08/10/2021)

    2. DSSV hoàn thành CTĐT các đợt trước (ngày 08/10/2021)

    3. DSSV chưa hoàn thành CTĐT đợt tháng 4/2021 (ngày 08/10/2021)

    4. DSSV hoàn thành CTĐT đợt tháng 4/2021 (ngày 08/10/2021)

      5. DSSV dự kiến được cấp bằng tốt nghiệp (ngày 08/10/2021)

      6. DSSV chưa hoàn thành CTĐT hết thời gian đào tạo (ngày 14/9/2021)

- Sinh viên cần lưu ý trên đây chỉ là kết quả đào tạo, điểm đồ án, tổng số TCTL và các điểm TBTLHT, TBTLTN. Để được nhận bằng tốt nghiệp sinh viên từ Khóa 2015 phải bổ sung chứng chỉ tiếng Anh theo chuẩn đầu ra ngành đã được công bố.

- Các sinh viên nhóm ngành Mỹ thuật ứng dụng (ngành Thiết kế công nghiệp, ngành Thiết kế thời trang, ngành Thiết kế đồ họa) khóa 2013 sẽ không được công nhận tốt nghiệp từ HK1 2021-2022 nên cần nhanh chóng nộp đơn xin công nhận tốt nghiệp. Từ HK1 2021-2022 sẽ không xét nhận đề tài TN SV ngành Mỹ thuật ứng dụng khóa 2013 vì đã quá 8 năm theo quy định. Các ngành còn lại Khóa 2011 sẽ không được xét công nhận tốt nghiệp từ HK1 2021 - 2022.

- Sau khi ra quyết định phòng sẽ cấp Giấy chứng nhận tạm thời và làm các thủ tục cấp bằng tốt nghiệp cho các SV đủ điều kiện công nhận TN sau khi xác minh chứng chỉ tiếng Anh. Các trường hợp SV đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp nhưng có nhu cầu cải thiện kết quả tốt nghiệp cần nộp đơn xin tạm hoãn công nhận TN (xem thêm quy chế đào tạo tín chỉ).

Sinh viên có thắc mắc xin liên hệ Phòng Quản lý đào tạo. Trường hợp SV Khóa 2015 chỉ tạm xét và chỉ Công nhận Tốt nghiệp sau khi có kết quả xác nhận Chứng chỉ Ngoại Ngữ quốc tế TOEIC (hoặc tương đương). Các trường hợp SV nộp trễ phải đợi xét vào đợt tiếp theo. Dự kiến sẽ trong tháng 11/2021.

Chi tiết
THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC NHẬN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 10/2021 (cập nhật 08/10/2021)
[Ngày đăng:08/10/2021 10:31:56 AM]

Phòng Quản lý Đào tạo thông báo danh sách sinh viên được xét nhận đề tài tốt nghiệp đợt tháng 10/2021.

Danh sách sinh viên hệ Chính quy được xét nhận đề tài tốt nghiệp cập nhật 08/10/2021

Danh sách sinh viên hệ Chính quy Tây Nam Bộ được xét nhận đề tài tốt nghiệp cập nhật 08/10/2021

Danh sách sinh viên hệ VLVH được xét nhận đề tài tốt nghiệp cập nhật 08/10/2021

Lưu ý: 

1. Sinh viên phải kiểm tra số tín chỉ tích lũy theo CTĐT. Các học phần hiển thị chỉ mang tính cảnh báo và là các HP chưa đạt/đã học lại; các HP chưa học không hiển thị nên SV xem trên tài khoản cá nhân để tránh trường hợp thiếu HP không hoàn thành CTĐT.

2. Các sinh viên không có tên trong danh sách xem lại quy định về việc xét công nhận đề tài và tham khảo danh sách kèm theo

Danh sách sinh viên không được nhận đề tài TN cập nhật 02/10/2021

 3. Kế hoạch công nhận danh sách nhận đề tài TN đợt tháng 10/2021 như sau:

- Từ 04/10 đến 11h00 ngày 14/10/2021: Sinh viên nộp học phí làm tốt nghiệp tại phòng Kế hoạch - Tài chính (Bắt buộc). Chi tiết về học phí liên hệ phòng Kế hoạch - Tài chính. 

- Hình thức nộp tiền: Sinh viên đóng học phí bằng hình thức nộp tiền hoặc chuyển khoản qua Ngân hàng TMCP Phương Đông (viết tắt là OCB) theo thông tin:

Đơn vị nhận tiền: Trường Đại học Kiến trúc TP. HCM

Địa chỉ: 196 Pasteur, Quận 3, TP. HCM

Số tài khoản : 0100100042885004 tại Ngân hàng TMCP Phương Đông, chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Số tiền học phí đồ án tốt nghiệp: vui lòng xem trên tài khoản cá nhân sinh viên

Khi nộp tiền, sinh viên cần ghi rõ nội dung : Họ tên sinh viên/ mã số sinh viên/lớp/học phí học kỳ . . . năm học… trên phiếu nộp tiền hoặc nội dung chuyển khoản.

- Ra QĐ và công bố danh sách được nhận đề tài chính thức (chỉ có SV đã đóng học phí để xác nhận nhận đề tài TN): từ 15-20/10/2021. SV không đóng học phí tốt nghiệp sẽ không có tên trong danh sách và không được nhận đề tài tốt nghiệp (kể cả SV theo đề án Tây Nam Bộ).

- Kế hoạch tốt nghiệp theo kế hoạch từng Khoa dự kiến từ 25-29/10/2021.

4. Các sinh viên học vượt đủ điều kiện nhận đề tài liên hệ Phòng Quản lý Đào tạo để xét bổ sung.

5. Sinh viên Chính quy từ Khóa 2015 phải nộp bằng ngoại ngữ TOEIC (từ 450 điểm trở lên) hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương theo quy định trước khi nộp đồ án tốt nghiệp ít nhất 30 ngày theo thông báo của phòng QLĐT (để Trường xác minh CCNN tại cơ sở cấp bằng) để xác minh. Sau thời gian quy định sẽ không được công nhận tốt nghiệp trong đợt này và phải xét vào các đợt sau khi đủ điều kiện ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra.

6. Sinh viên các ngành Mỹ thuật ứng dụng (MTCN) khóa 2013 (tối đa 8 năm đối với chương trình 4 năm) và sinh viên Khóa 2011 các ngành còn lại (tối đa 10 năm đối với chương trình 5 năm) không được xét nhận đề tài vì hết thời gian đào tạo.

Mọi thắc mắc về việc xét nhận đề tài TN xin liên hệ phòng Quản lý Đào tạo theo email nhut.nguyendang@uah.edu.vn để giải quyết.

Chi tiết
KHOA KIẾN TRÚC-THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI VÀ GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 10.2021
[Ngày đăng:06/10/2021 10:19:49 AM]
 Khoa Kiến trúc thông báo đến sinh viên có danh sách được làm đồ án tốt nghiệp ngành Kiến trúc đợt tháng 10 năm 2021 về việc đăng ký đề tài và giảng viên hướng dẫn tốt nghiệp như sau:
1. Thời gian đăng ký: đến hết ngày 25.10.2021
2. Đường link đăng ký: https://forms.gle/KwZVfeWBpHmhpfTm9 (Cập nhật 06/10/2021)
Đề nghị sinh viên theo dõi và thực hiện đúng thông báo này.
Chi tiết
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUẦN SINH HOẠT CD-HSSV ĐẦU KHÓA NH 2021-2022
[Ngày đăng:05/10/2021 3:19:00 PM]

Nhà trường Thông báo đến sinh viên Khóa 2021 và sinh viên các khóa 2020 về trước chưa hoàn thành chương trình Tuần sinh hoạt công dân HSSV đầu khóa năm học 2021-2022.

Kế hoạch chi tiết xem tại đây

LỊCH HỌC TẬP SINH HOẠT Các ngành Khóa 2021 xem và tải tại đây

Chi tiết
QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC THEO TÍN CHỈ (NĂM 2021)
[Ngày đăng:05/10/2021 1:19:17 PM]

 

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC THEO TÍN CHỈ (Số:725 /QĐ-ĐHKT, ngày 5 tháng 10 năm 2021)
Xem chi tiết Quyết định TẠI ĐÂY
Ghi chú: Quy chế này thay thế cho Quy định về Quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định số 1021/QĐ-ĐHKT ngày 29/12/2016 và Quyết định số 909/QĐ-ĐHKT ngày 24/11/2020 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ.
Chi tiết
THÔNG BÁO V/V ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI VÀ KH TỐT NGHIỆP NGÀNH QH VÙNG VÀ ĐÔ THỊ & KIẾN TRÚC CẢNH QUẢN - ĐỢT T10-2021
[Ngày đăng:04/10/2021 8:39:18 PM]
KHOA QUY HOẠCH THÔNG BÁO: 
V/v đăng ký đề tài tốt nghiệp và kế hoạch tốt nghiệp đợt tháng 10/2021 ngành Quy hoạch vùng & Đô thị và ngành Kiến trúc cảnh quan
Thông báo xem chi tiết TẠI ĐÂY
Chi tiết
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP (DẠNG CHUYÊN ĐỀ) ĐỢT THÁNG 10/2021 – NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG
[Ngày đăng:04/10/2021 11:08:45 AM]

 1. Điều kiện được đăng ký đề tài chuyên đề dành cho sinh viên đáp ứng một trong các yêu cầu sau:

   -  Sinh viên có điểm TB từ 2,8 trở lên;

   - Sinh viên có tham gia và đạt giải NCKH;

   - Sinh viên có đạt giải Olympic cơ học trong các năm.

2. Dạng đề tài:

   - Kết cấu thép hoặc liên hợp (100% kết cấu);

   -  Lý thuyết tính toán;

   - Kết cấu BTCT;

   - Về Nền móng;

   - Các giải pháp về Kỹ thuật thi công, Quản lý xây dựng.

 Sinh viên tự viết đơn đăng ký và nộp file PDF theo địa chỉ email: thanhthanh_1789@yahoo.com

từ ngày thông báo đến 17/10/2021. Sinh viên giữ lại bản gốc và nộp tại văn phòng Khoa Xây dựng khi có thông báo.

Chi tiết
HỌC PHẦN TỰ CHỌN CÁC LỚP TÍN CHỈ (UPDATE NGÀY 03/10/2021)
[Ngày đăng:02/10/2021 3:49:01 PM]

Sinh viên các lớp Tín chỉ cần xem kỹ nhóm các HP Tự chọn theo CTĐT của ngành đang học để tích luỹ đủ số tín chỉ theo yêu cầu của CTĐT. Các sinh viên cần phải tích luỹ đầy đủ số TC theo CTĐT, nếu không đủ số TC sẽ không được nhận đề tài tốt nghiệp.

Danh sách các HP Tự chọn theo Chương trình đào tạo các Khoá hệ Tín chỉ khóa 2019 về trước: Xem tại đây update Khóa 2019 ngày 26/09/2020

Danh sách các HP Tự chọn theo Chương trình đào tạo các Khoá hệ Tín chỉ khóa 2020 về sau:    Xem tại đây update Khóa 2020 ngày 26/09/2020

Chi tiết
12345678910...
 
TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2009 ARC - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam